MILJÖ

J. MARK & FASTIGHETSSERVICE AB

Ett litet företag med stor kompetens

Miljön är viktig för oss och vår målsättning är att hela tiden arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de tjänster vi utför. Det gäller i alla sammanhang, från transporter till hantering av material.

 

Vi källsorterar allt i största möjliga utsträckning. Det innbär att tex mark- och jordrester inte blandas med byggrester och att vi skiljer på sådant som är som brännbart, kan användas som fyllnadsmassor eller som ska hamna på deponi.

 

Vi anpassar oss till de miljökrav som gäller vid olika arbeten, tex använder vi EcoPar Miljödiesel vid inomhusarbeten.

 

Att hushålla med naturens, företagets och våra kunders resurser är en självklar del i vår företagskultur.

MILJÖ

BYGG

J. MARK & FASTIGHETSSERVICE AB ・ Krokanstigen 8 ・ 135 30 Tyresö ・ 070-619 99 00 © Copyright 2013